دنیای فردای ما
بحران کرونا و تاثیرات آن به روی مشاغل مختلف
شهریور ۳۱, ۱۳۹۹
شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی، تاثیر و پیامدهای مختلفی داشته و تقریبا عالم انسانی رو درگیر خود کرده است. امروز فارغ از سیاست، مذهب، تعصب و رنگ، همه دنیا نیاز به واکنش صحیح دولت‌ها و اشتراک تجربیات برای گذر از این دوران سخت دارند. گرچه این بیماری عامل رکود اقتصاد و از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده ولی در عین حل تعدادی از مشاغل حساس از جمله کادر پزشکی و آموزشی مسئولیت خطیر حفظ جان و پرورش روح و روان انسانها را دارند و در این راه از جان خود مایع می گذارند. در این برنامه همراه با مهمانان والا برجیس پزشک و فرانک شبیریان معلم به گفتگو می پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه