Program Picture

بحران محیط زیست

شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

در گفتگویی با مژگان سمیع، کارشناس محیط زیست، به بررسی این موضوع پرداختیم که مصرف‌گرایی که آفت جوامع بشری شده چه تاثیری بر محیط زیست می‌گذاره. مژگان برامون از راهکارهای موجود برای مقابله با این بحران گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه