بحران محیطِ زیست در ایران

Program Picture
بحران محیطِ زیست در ایران
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «مسأله‌ اصلی مرگ است» یادداشتی تکان‌دهنده که درباره‌ وخامت بحرانِ محیط زیست در ایران هشدار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه