Program Picture

با چراغ گرد شهر

آکسفورد/ لورا دگنهاردت

۲۰ دی ۱۳۹۸

لورا محققی است که پس از یک بیماری سخت به هنر نقاشی روی آورد. او از طریق کلاس‌ها و نقاشی هایش سعی در نزدیک کردن انسان‌ها و ترویج زیبانگری دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه