با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید

با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید
تیر ۲۷, ۱۳۹۶

حضرت بهاءالله می‌فرمایند با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید؛ این موضوع این هفته‌ گنجینه است.

ثبت نام در خبرنامه