ایجاد امید و انگیزه

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

ایجاد امید و انگیزه
۱۷ مهر ۱۴۰۱

نوجوانی دوران توانایی فوق‌العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می‌باشد. امید و انگیزه جایگاه خاصی در سلامتی ‌روانی، جسمانی و به‌ تبع آن پیشرفت نوجوان و در نهایت جامعه دارد و والدین و کسانی که با نوجوانان در ارتباط هستند باید با صبر و شکیبایی بکوشند تا نیروی امید و انگیزه هر چه بیشتر در نوجوان رشد و نمو کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه