شناخت هویت نوجوان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

شناخت هویت نوجوان
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همواره در دوران نوجوانی مطرح می‌شود و متخصصان تاکید زیادی بر آن دارند، شکل‌گیری هویت در نوجوانان است. عوامل بسیاری از جمله عوامل اجتماعی، خانوادگی و تفاوت‌های جنسیتی می‌توانند در شکل‌گیری هویت تاثیرگذار باشند. حل بحران هویت از آن جهت اهمیت دارد که به واسطه آن، نوجوان معنایی برای زندگی می‌یابد و متعاقبا اهدافی را دنبال می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه