با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم

Program Picture
با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم
آذر ۲۵, ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته، پس از ذکر یک تجربه شخصی، نشان‌مان می‌دهد که دخالت بی‌‌جا در امور شخصی دیگران، چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند با حرف‌ها و نگاه‌ها و دخالت‌های بی‌موردمان، یکدیگر را اذیت نکنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه