با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم

با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم
آذر ۲۵, ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته، پس از ذکر یک تجربه شخصی، نشان‌مان می‌دهد که دخالت بی‌‌جا در امور شخصی دیگران، چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند با حرف‌ها و نگاه‌ها و دخالت‌های بی‌موردمان، یکدیگر را اذیت نکنیم.

ثبت نام در خبرنامه