با حسادت چیکار کنیم

با حسادت چیکار کنیم
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

ندا: سوالمون این بود که چطور میشه بر حس حسادت غلبه کرد، درسته؟
نگار: با رقابت نکردن. به نظر من اگه رقابتی نباشه، حسادتی هم نیست.
ندا: خوب آره، رقابت هم خیلی به حسادت دامن میزنه، چون همه تلاش میکنن یه چیزی رو از دیگران ببرن. این هم حس خوبی بینشون ایجاد نمیکنه.

ثبت نام در خبرنامه