Program Picture

با تارا

غرور
۲۵ فروردین ۱۳۹۶

غرور و تکبر بی‌جا یه دیوار میکشه بین ما و اطرافیانمون، شما با من موافقید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه