Program Picture

با تارا

خطاپوش
۲۰ مرداد ۱۳۹۶

چشم‌ها را باید شست و خطای دیگران رو بایستی فراموش کرد! چقدر با این حرف موافقید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه