Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد هنر
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

بعد هنر و خلاقیت یکی از ابعاد مهم و اساسی در رشد و خلاقیت انسانیست. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک هنرمند جوان متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه