با بُعد محیط زیست
مهر ۱۳, ۱۳۹۹

بعد محیط زیست یکی از ابعاد مهم و اساسی در حفظ جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه باتجربه هستند متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

ثبت نام در خبرنامه