با بُعد علم و تکنولوژی

با بُعد علم و تکنولوژی
مهر ۲۰, ۱۳۹۹

بعد علم و تکنولوژی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟

ثبت نام در خبرنامه