با بُعد روانشناسی
شهریور ۲, ۱۳۹۹

بعد روان شناسی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شناخت انسان است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک روان شناس باتجربه متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

ثبت نام در خبرنامه