با بُعد روانشناسی

Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد روانشناسی
۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بعد روانشناسی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شناخت انسان است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک روانشناس باتجربه متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه