با بُعد رسانه و مدیا

با بُعد رسانه و مدیا
شهریور ۹, ۱۳۹۹

بعد رسانه و مدیا یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسان است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک فرد باتجربه در رسانه و مدیا متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

ثبت نام در خبرنامه