با بُعد رسانه و مدیا

Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد رسانه و مدیا
۰۹ شهریور ۱۳۹۹

بعد رسانه و مدیا یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسان است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک فرد باتجربه در رسانه و مدیا متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه