با بُعد اجتماعی و آموزشی

فردای دنیای شیشه‌ای
با بُعد اجتماعی و آموزشی
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟

ثبت نام در خبرنامه