عفّت و پاکدامنی – بخش ۲

Program Picture

با اندیشمندان

عفّت و پاکدامنی – بخش ۲
۱۶ آبان ۱۳۹۴

بررسی بخش سیزدهم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی”، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

در این قسمت، بحث عفّت و پاکدامنی چه از سوی مرد و چه از سوی زن در یک زندگی موفّق ادامه پیدا می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه