باور دارم، من به او باور دارم

باور دارم، من به او باور دارم
آذر ۲۵, ۱۴۰۰

بعد از تقدیم پنج نامه به منادی میثاق، لوا گتسینگر بزرگوار، این نامه خطاب به یکی از فرزندان روحانی او نوشته شده است. بانویی که شمع وجودش از آتش عشقی که در قلب لوا مشتعل بود روشن شد و روشنایی بخشید. کسی که حضرت عبدالبهاء او را بهائی حقیقی می‌دانستند.

ثبت نام در خبرنامه