ساختن یک دنیای بهتر با جوانان

Program Picture

بانوی سرزمین من

ساختن یک دنیای بهتر با جوانان
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

ضرورت و اهمیت فوق‌العاده تربیت جوانان برای اصلاح عالم و پیشبرد تمدن معنوی بشر تا جایی است که جوامع بهائی در سراسر عالم چنین تعلیمی و تربیتی را نه تنها برای جوانان بهائی بلکه برای همه جوانان ارائه می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه