خانواده و تضمین عدالت برای زنان

Program Picture

بانوی سرزمین من

خانواده و تضمین عدالت برای زنان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز جهانی خانواده فرصتی است مناسب برای ارتقای آگاهی از مسائل مرتبط با خانواده، پس به این منظور، بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد (UN)، بحث‌های هیئت‌های بین‌المللی در این روز بر اهمیت تضمین عدالت برابر برای همه اعضای خانواده به خصوص زنان تمرکز دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه