اهمیت جنگل‌ها در پایداری شرایط حیات در زمین

Program Picture

بانوی سرزمین من

اهمیت جنگل‌ها در پایداری شرایط حیات در زمین
۰۹ فروردین ۱۳۹۸

وقتی که صحبت از دستیابی به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده به میون میاد، شکی نیست که نمی‌تونیم، نقش جنگل‌ها رو نادیده بگیریم، جنگل‌هایی که در پایداری زمین و شادابی حیات انسان‌ها، جانوران، و گیاهان نقشی غیر قابل انکار دارند. ولی سوال اینجاست آیا تا به حال، برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، درباره اهمیت جنگل و جایگاه اون در تحقق توسعه پایدار، اقدامی صورت گرفته است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه