سعادت واقعی چه زمانی به وجود میاد؟

Program Picture

بانوی سرزمین من

سعادت واقعی چه زمانی به وجود میاد؟
۲۴ اسفند ۱۳۹۷

به نظر شما آیا میزان سعادت آدمی قابل اندازه گیری و محاسبه است؟ و آیا برای تعیین میزان رضایت‌‌مندی از زندگی معیار خاصی وجود دارد؟ آنچنان که در مقاله‌ای آمده، اگر چه در گذشته، معیارهای مادی تولید یا درآمد سرانه ملاکی برای محاسبه و اندازه‌گیری بود ولی بعد از مدتی محققان به این نتیجه رسیدن که تنها توجه به معیارهای مادی نمی‌تونه تعیین کننده میزان سعادت افراد یک جامعه باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه