فرهنگ مصرف گرایی و آسیب به طبیعت

Program Picture

بانوی سرزمین من

فرهنگ مصرف گرایی و آسیب به طبیعت
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

چگونه می‌توانیم از منابع طبیعی جهان به طور صحیح استفاده کنیم و چطور می‌توانیم از تکنولوژی روز و فناوری‌های موجود در راستای خدمت به جامعه بهره ببریم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه