همسرآزاری‌، زنان همیشه قربانی نیستند

Program Picture

بانوی سرزمین من

همسرآزاری‌، زنان همیشه قربانی نیستند
۰۹ آذر ۱۳۹۷

بر اساس گفته یکی از روانشناسان، هر چند این یک واقعیت غیرقابل انکاره که زنان بیشتر از مردان توسط همسران خود آزار می‌بینند، اما در همه همسرآزاری‌ها، زنان قربانی نیستند و در مواقعی مردان نیز توسط زنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه