زنان و حصول فرهنگ مدارا

Program Picture

بانوی سرزمین من

زنان و حصول فرهنگ مدارا
۲۵ آبان ۱۳۹۷

به گفته معاون اول رئیس جمهور، حصول فرهنگ مدارا به‌ جز با کمک گرفتن از زنان امکان‌‌پذیر نیست و هرگونه تغییر الگوی اخلاقی جز با تکیه بر زنان میسر نمی‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه