حفظ محیط زیست مسئولیت آدمی در قبال طبیعت

Program Picture

بانوی سرزمین من

حفظ محیط زیست مسئولیت آدمی در قبال طبیعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷

برای حل مشکلات زیست محیطی باید حیات درونی انسان و همچنین محیط خارجی او متحول شود و این بدان معناست که حمایت از محیط زیست باید هم به صورت فردی و هم در اجتماع هم‌زمان صورت گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه