روز جهانی زنان و دختران در علم

Program Picture

بانوی سرزمین من

روز جهانی زنان و دختران در علم
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

روز جهانی زنان و دختران در علم، فرصتی است مناسب برای پشتیبانی از حضور زنان و دختران در عرصه‌های علمی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه