نادیده گرفتن جایگاه واقعی زنان

Program Picture

بانوی سرزمین من

نادیده گرفتن جایگاه واقعی زنان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷

برطرف کردن موانع پیشرفت اجتماعی زنان، شرط اساسی برای بقا و رشد هر ملت است و بشر هنگامی به سعادت و رفاه دست می‌یابد که زنان و مردان دوشادوش یکدیگر در تمامی عرصه‌های اجتماع مشارکت کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه