تربیت و پرورش فرزندان

Program Picture

بانوی سرزمین من

تربیت و پرورش فرزندان
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

مهمترین و سخت ترین وظیفه والدین، تربیت و پرورش فرزندان است. والدین نخستین الگوهای رفتاری و حتی تاثیر گذارترین افراد برای کودکان می‌باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه