بانوان موسیقی ایران
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

گفتگوی دکتر معین افنانی با پریسا بدیعی، استاد موسیقی و خواننده، در مورد نقش زنان در موسیقی ایران.

ثبت نام در خبرنامه