بانوان موسیقی ایران – بخش ۱

بانوان موسیقی ایران – بخش ۱
تیر ۷, ۱۳۹۵

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “بانوان موسیقی ایران” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط پریسا بدیعی ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه