۲۳ آذر ۱۴۰۰

بال ضعیف‌تر کدام است؟

آرام آرام مصادیق یک مفهوم نمودار می‌شد. یک حقیقت، می‌رفت که در قالب واقعیت به چشم بیاید و قابل رویت شود. نمودهایش آهسته آهسته داشت آن را از حالت نماد خارج و تبدیل به مثال‌هایی می‌کرد که قابل درک باشد.

تنها در یک فاصله کوتاه. کوتاه به اندازه انتقال تاج و تخت از پدر به پسر. از ناصرالدین شاه قاجار به مظفرالدین شاه. سلطان عوالم روح نامه‌ای خطاب به سلطان جهان مادی نوشته بود. سفیری می‌بایست آن را به قیمت جان خود به دست پادشاه برساند. یک پسر جوان، خیلی جوان حامل نامه سلطان آسمانی به سلطان زمینی شد. بدیع نامه حضرت بهاءالله را برای ناصرالدین شاه برد و جان خود را پشتوانه آن کرد. شبیه به آرش کمانگیر که جان خود را پشتوانه پرتاب تیر ترکش خویش نمود.

چند سال بعد، پسر و جانشین سلطان آسمانی اقدامی مشابه انجام داد. نامه‌ای خطاب به پسر و جانشین سلطان زمینی نوشت. نامه‌ای از جانب حضرت عبدالبهاء به مظفرالدین شاه قاجار. با این امید که خون کمتری از بهائیان ایران بر سنگفرش‌های خیابان جاری شود. او نیز سفیری برای این کار برگزید‌. سفیر او نیز جوان بود. خیلی جوان. با یک تفاوت عمده در مقایسه با بدیع. او یک دختر بود. دختری شجاع و عاشق که پیک حضرت عبدالبهاء برای رساندن نامه به دست پادشاه شد.

اما این، تازه آغاز ماجرا بود.

بعد از سال‌ها و سال‌ها و سال‌ها تبعید و حبس و بند، سرانجام حضرت عبدالبهاء از زندان آزاد شد. حالا وقت سفر بود. سفری به آن سوی سیاره زمین برای رساندن پیام صلح حضرت بهاءالله.

این سفر قرار بود سفری طولانی باشد. پس رهبر جامعه بهائی باید کسی را برای این مدت بر جای خود بنشاند و کوه مسئولیت را بر شانه‌هایش نهد. او این بار امانت را به خواهرش سپرد. به بهائیه خانم. چنین اتفاقی حقیقتا در تاریخ ادیان بی‌سابقه است.

مسئولیت نظارت بر ساختمان اولین معبد بهائی در آمریکا به یک خانم، شاید در آن روزها برای مردم آمریکا حتی سنت‌شکنانه بود. اما حضرت عبدالبهاء این کار نیز انجام داد.

او در کلام، زن و مرد را به دو بال یک پرنده تشبیه می‌کرد و این گونه ضرورت تساوی بین زنان و مردان را توضیح می‌داد و بیان می‌کرد اگر یک بال ضعیف‌تر از بال دیگر باشد پرواز ممکن نیست.

آیا هیچ گاه تصور کرده‌اید مصداق بال ضعیف‌تر و قوی‌تر ممکن است وجه دیگری نیز داشته باشد؟

از شما دعوت می‌کنیم صحبت‌های مینا یزدانی، مورخ بهائی را در دو بخش از برنامه خبرنگار بشنوید. در ارتباط با این مفهوم و نحوه عملکرد حضرت عبدالبهاء‌ با آن، بیشتر از آن چه در این مقاله به اختصار گفته شد، چشم انتظار شما است.

 

صحبت‌های مینا یزدانی: بخش 1بخش 2

فیلم سرمشق عالمیان در ارتباط با زندگی حضرت عبدالبهاء

 

نظرات و دیدگاه نویسنده این مطلب مستقل بوده و لزوما دیدگاه‌ رسمی جامعه‌ بهائی را منعکس نمی‌کند.

 

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

روزه در آئین بهائی

post thumb
post icon

نماز در آئین بهائی

post thumb
post icon

بیت العدل اعظم

post thumb
post icon

جرم این است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه