Program Picture
باغ رضوان
آبان ۱۵, ۱۳۹۶

ماندانا: آیا در روزهایی که حضرت بهاءالله در باغ رضوان تشریف داشتند شما هم آنجا بودید؟
نبیل: بله و سعادت آن را با هیچ سعادتی در این عالم نمیتوان مقایسه کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه