باشه بابا؟
مرداد ۲۹, ۱۳۹۹

وقتی زندگی یه دفعه از این رو به اون رو میشه، چیزایی که به ذهن آدم خطور میکنه خیلی عجیبن. هیچ وقت چیزای بزرگ و با اهمیت نیست که جلوی چشمای آدم رژه میره، بلکه چیزای به نظر کم اهمیتی به یاد آدم میاد و جلوی چشماش ظاهر میشه که هیچ وقت فکرشو نمی‌کرده که این قدر مهم و با ارزش باشه

ثبت نام در خبرنامه