Program Picture

بازتاب

ارث و ژنتیک یا تربیت و اکتساب – بخش ۱

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

ژن چیست؟ تا چه حد صفات و رفتارهای ما همچون برنامه‌هایی از پیش نوشته شده از طریق ژن‌ها به ما منتقل می‌شود؟ آیا ژن خوب در مقابل ژن بد معنا دارد یا ژن می‌تواند موجب خوشبختی یا بدبختی افراد شود؟ مسئولیت هر یک از ما در قبال رفتارها و خلقیاتمان چیست؟ شاهرخ کوهستانی به اتفاق دکتر بهروز ثابت و دکتر مهران عموئی به بحث پیرامون این مطالب خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه