Program Picture

بازتاب

ارث و ژنتیک یا تربیت و اکتساب – بخش ۲

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

جهش ژنتیکی چیست؟ آیا مدت زمانی طولانی لازم است تا خلق و خویی به ارث رسیده از ژن در ما تغییر کند؟ تربیت چگونه می‌تواند در رفتار وراثتی و ژنتیکی ما اثرگذار باشد و نهایتا با قبول تاثیرات اجباری همچون تاثیرات محیطی و تربیتی دوران خردسالی مسئولیتی بر گردن مرتکبین اعمال خوب یا بد وجود دارد؟ دیدگاه دیانت بهائی در این زمینه‌ها چیست؟
در این برنامه بازتاب و در ادامه کنکاش در مقوله ژنتیک در مقابل تربیت، شاهرخ کوهستانی میزیان جناب دکتر مهران عموئی و دکتر بهروز ثابت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه