بازتاب
نوآوری در دین – بخش ۱
تیر ۱, ۱۳۹۸

دین امری مطلق است یا در طی اعصار و با تغییر نیازهای بشر ناچار به تغییر است؟ آیا همه چیز در ادیان پیش‌بینی شده یا نیاز به تکمیل شدن دارند؟ و چرا پیروان ادیان مختلف ادعای کفایت بر همه‌ی امور رو دارند و خودشان را تنها راه رستگاری می‌دانند؟
در دو برنامه‌ بازتاب، شاهرخ کوهستانی تلاش دارد تا به مسائلی از این دست یعنی تغییر ادیان و تغییر در ادیان بپردازد و به این منظور از حضور اساتید محترم جناب دکتر بهروز ثابت و دکتر آرمین اشراقی که هر دو مطالعات گسترده‌ای در این زمینه دارند دعوت کرده تا به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع بپردازند.

ثبت نام در خبرنامه