Program Picture

بازتاب

نقد – بخش ۲

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

نقد چقدر غرور صاحب یک اثر را خدشه‌دار می‌کند؟ آیا راهی جز نقد برای دستیابی به کمال و ترقی وجود دارد؟ آیا صاحب یک اثر ملزم به رعایت اصولی یکسان است که در صورت عدم رعایت آن اثرش مورد نقد قرار گیرد؟ به این ترتیب جای خلاقیت‌های فردی و نوآوری کجاست؟ مرز نقدپذیری تا کجاست؟ در قسمت دوم بحث بازتاب همراهیم با فرزانه ثابتان تحلیگر مسائل روانشناختی – تربیتی و کامبیز توانا نویسنده و خبرنگار رادیو فردا.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه