Program Picture

بازتاب

نقد – بخش ۱

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

نقد چیست؟ ناقد کیست؟ آیا نقد به معنای دیدن ایرادات و نواقص دیگران است؟ چطور می‌شود نواقص را متذکر شد ولی فرهنگ و آداب نقد را هم رعایت کرد؟ خصوصیات و شرایط یک نقد خوب و یک نقاد منصف چیست؟ نقد سازنده و مخرب کدام است؟ وجوه تشابه و تفاوت نقد با پیشنهاد مباحثی است که در دو برنامه‌ آینده با حضور فرزانه ثابتان تحلیگر مسائل روانشناختی – تربیتی و کامبیز توانا نویسنده و خبرنگار رادیو فردا به بررسی آن خواهیم نشست.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه