Program Picture

بازتاب

نفی مطلق یا ضرورت اعمال خشونت – بخش ۱

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

خشونت چیست؟ آیا امری نسبی است و بنا به فراخور زمان و مکان، مولفه‌های آن متفاوت می‌شوند؟ آیا ارتکاب به خشونت امری اجتناب‌ناپذیر است یا باید از هرگونه اعمال خشونت‌آمیز پرهیز کرد؟ برای بررسی موضوع خشونت، شاهرخ کوهستانی با دکتر پرویز ایزدی و دکتر ایرج خدادوست به گفتگو نشسته است تا در دو برنامه پیش رو با تعریف و واکاوی این موضوع به علل اعمال خشونت و روش‌های جلوگیری از آن پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه