Program Picture

بازتاب

نفی مطلق یا ضرورت اعمال خشونت – بخش ۲

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا وجود مفهومی از مجازات و مکافات در ذات خود اعمال خشونت آمیز را به همراه ندارد؟ آیا به اعتباری ادیان خود از عوامل گسترش خشونت در جهان به شمار نمی‌آیند؟ دیانت بهائی در کجای این ماجرا قرار دارد؟ آیا مفهوم صلح، آشتی و وحدت عالم انسانی به دنبال نفی مطلق خشونت است؟ در این برنامه هم چون برنامه پیشین، برای یافتن پاسخی برای این سوالات، شاهرخ کوهستانی با دکتر پرویز ایزدی و دکتر ایرج خدادوست به گفتگو نشسته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه