Program Picture

بازتاب

ملیت و جهان‌‌وطنی – بخش ۱

۰۶ بهمن ۱۳۹۷

چه تعریف دقیقی از ملیت و هویت ملی وجود دارد؟ فرقش با قومیت چیست؟ آیا مرزبندی‌های سیاسی تعیین کننده ملیت افراد است؟ چرا همه در تلاش برای حفظ و سربلندی هویت ملی‌شان هستند و آیا این تلاش مغایرتی با جهانی شدن و جهان وطنی دارد؟
شاهرخ کوهستانی در دو برنامه‌ بازتاب میزبان اساتید محترم سرکار خانم فرح دوستدار دارای دکترا در علوم سیاسی و جناب بهروز ثابت دکترای تعلیم و تربیت و محقق علوم اجتماعی هست تا به بررسی سوالاتی از این دست بپردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه