Program Picture

بازتاب

مد و زیبایی – بخش ۲

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

با وجود تمجید فراوان از زیبایی در آثار دینی و در آثار هنری متاثر از دین، حساسیتی نسبت به پوشش و آرایش در تمامی ادیان به چشم‌ می‌خورد. این حساسیت از کجاست و دیدگاه دیانت بهائی نسبت به پوشش و آرایش چیست؟
در ادامه بحث گذشته شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر نیکول جعفری و فرزانه ثابتان است تا در این زمینه به گفتگو بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه