Program Picture

مد و زیبایی – بخش ۱

خرداد ۵, ۱۳۹۹

حد توجه به زیبایی چیست و انسان تا چه اندازه اختیار تن و پوشش خود را دارد؟ بحث پیرامون این سوالات و افراط و تفریط‌ها در مد و جراحی زیبایی در گفتگوی شاهرخ کوهستانی و میهمانان دو برنامه‌ آینده‌ بازتاب، دکتر نیکول جعفری و فرزانه ثابتان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه