Program Picture

بازتاب

محیط زیست و دین – بخش ۱

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

محیط زیست چه بحران‌هایی در پیش رو دارد و نگرانی‌ها در این زمینه از چه رو به وجود آمده‌اند؟ تلاقی آن با مسائل روحانی در چیست؟ آیا ادیان در حفظ یا احیانا تخریب آن نقش ایفا کرده‌اند؟ جناب بیژن مطلق و دکتر کامبیز خادم، میهمانان شاهرخ کوهستانی در این برنامه بازتاب هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه