Program Picture

بازتاب

عشق – بخش ۲

۲۰ آبان ۱۳۹۶

چگونه می‌توان عاشق صادق را از جاهلی خودخواه تمیز داد؟ چگونه می‌توان به صحت عشق در وجود خود پی برد؟ آیا عشق هیجانی موقتی برای تداوم نسل است و در بهترین حالت عادت جایگزینش خواهد شد یا به فضیلتی چون وفا بدل می‌شود؟ امروز نیز چون برنامه قبل و در ادامه کنکاش در مقوله عشق، شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر فرشته بتل و دکتر پیمان رئوفی است.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه