Program Picture

بازتاب

سکولاریسم – بخش ۲

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

اگر ادیان در اساس باید از حکومت و سیاست دوری می‌کردند، چرا در تعالیم آنها نشانه‌هایی از راهکارهای مناسب برای اداره جهان دیده می‌شود؟ چرا نقش قانون‌گذاری به خود می‌گیرند و در حقوق که از عرصه‌های حکومتی است دیدگاه‌ها و نظراتی ارائه می‌کنند؟ دیدگاه دیانت بهائی در قبال سکولاریسم چیست؟
دکتر فرح دوستدار از طریق اسکایپ و دکتر کاویان میلانی میهمانان شاهرخ کوهستانی در بازتاب این هفته می‌باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه